Toti's verb lists

Romanian verbs with irregular past participle

Following list shows Romanian verbs that have irregular past participle.

abstrageabstras
adaogeadaos
admiteadmis
aduceadus
ajungeajuns
alegeales
aprindeaprins
apuneapus
ardears
ascundeascuns
atingeatins
atrageatras
beabăut
circumcidecircumcis
circumscriecircumscris
coacecopt
coasecusut
coincidecoincis
comitecomis
compromitecompromis
compunecompus
conchideconchis
concludeconclus
concreşteconcrescut
concurgeconcurs
condescindecondescins
conducecondus
conrupecorupt
conscrieconscris
constrângeconstrâns
contragecontras
contrazicecontrazis
convergeconvers
convingeconvins
coprindecoprins
corespundecorespuns
corumpecorupt
corupecorupt
creştecrescut
credecrezut
culegecules
cunoaştecunoscut
cuprindecuprins
curecurs
curgecurs
cădeacăzut
deşchidedeşchis
decidedecis
decurgedecurs
decădeadecăzut
deducededus
demitedemis
depindedepins
deplângedeplâns
deprindedeprins
depunedepus
dergeders
deschidedeschis
descindedescins
descingedescins
descoasedescusut
descompunedescompus
descreştedescrescut
descriedescris
desprindedesprins
destindedestins
destoarcedestors
deszicedeszis
dezicedezis
dezîntoarcedezîntors
dirgedirs
disjungedisjuns
dispunedispus
distingedistins
distragedistras
distrugedistrus
dregedres
ducedus
emiteemis
erupeerupt
evingeevins
excludeexclus
expuneexpus
extindeextins
extrageextras
fifost
fierbefiert
frigefript
frângefrânt
impuneimpus
includeinclus
indispuneindispus
induceindus
interpuneinterpus
interziceinterzis
introduceintrodus
irumpeirupt
irupeirupt
împingeîmpins
împungeîmpuns
înţelegeînţeles
închideînchis
încingeîncins
încredeîncrezut
încumeteîncumes
înfigeînfipt
înfrângeînfrânt
înscrieînscris
întindeîntins
întingeîntins
întoarceîntors
întredeschideîntredeschis
întreprindeîntreprins
întrepătrundeîntrepătruns
întrerumpeîntrerupt
întrerupeîntrerupt
întrevedeaîntrevăzut
înveşteînvescut
învingeînvins
juxtapunejuxtapus
lingelins
meremers
mergemers
mulgemuls
mânemâs
mâneamâs
naştenăscut
ningenins
ocurgeocurs
omiteomis
opuneopus
paştepăscut
parcurgeparcurs
permitepermis
plângeplâns
postpunepostpus
predispunepredispus
prelingeprelins
premergepremers
prepuneprepus
prescrieprescris
presupunepresupus
pretindepretins
prevedeaprevăzut
preziceprezis
prindeprins
produceprodus
promitepromis
propunepropus
proscrieproscris
provedeaprovăzut
punepus
purcedepurces
pătrundepătruns
raderas
rageras
rămânerămâs
rămânearămâs
răpunerăpus
răscoacerăscopt
răsfierberăsfiert
răsfrângerăsfrânt
răspunderăspuns
răstoarcerăstors
răszicerăszis
răsînţelegerăsînţeles
readmitereadmis
readucereadus
realegereales
reaprindereaprins
recoacerecopt
recompunerecompus
reconducerecondus
reculegerecules
recunoaşterecunoscut
recuprinderecuprins
recurgerecurs
recădearecăzut
redeschideredeschis
reduceredus
refierberefiert
reintroducereintrodus
remiteremis
renaşterenăscut
reproducereprodus
repunerepus
respingerespins
restrângerestrâns
retraduceretradus
retrageretras
retransmiteretransmis
retrimiteretrimis
revedearevăzut
reînchidereînchis
reîntoarcereîntors
râderâs
roaderos
rumperupt
ruperupt
scădeascăzut
scoacescopt
scoatescos
scriscris
scriascris
scriescris
scurgescurs
seducesedus
sinucidesinucis
smulgesmuls; smult
spargespart
spunespus
stingestins
stoarcestors
străpungestrăpuns
străvedeastrăvăzut
strevedeastrevăzut
strângestrâns
subînţelegesubînţeles
subîntindesubîntins
subscriesubscris
sugesupt
sumetesumes
superpunesuperpus
suprapunesuprapus
supunesupus
surâdesurâs
surprindesurprins
sustragesustras
şedeaşezut
ştergeşters
ştiştiut
tindetins
toarcetors
traducetradus
tragetras
transcrietranscris
transmitetransmis
transpunetranspus
trimetetrimes
trimitetrimis
tundetuns
ucideucis
ungeuns
vedeavăzut
zicezis